Search

صفحه اصلی > اخبار > محتوای
آبراه سیستم گردش خون و سیستم توزیع
Oct 24, 2018

آب خنک کننده میانی کمپرسور هوا از طریق لوله برای خنک کردن گاز تخلیه شده مرحله اول را وارد می شود و سپس وارد کولر برای خنک کردن گاز خروجی. راه دیگر این است دانلود لوله ورودی آب از طریق دو گروه از مبدل های حرارتی در قسمت بالای موتور اصلی سیم پیچ موتور سرد و همچنین سرد روغن خنک کننده در طول راه.
کمپرسور هوا است 2000kW موتور ولتاژ بالا (10kV) و کابینه کنترل داخلی برق و فلز بیرون زرهی تجهیزات سوئیچ. تجهیزات سوئیچ از کابینه ثابت و بخشی است که می تواند بیرون، یعنی handcart، که متوجه هدف کنترل و حفاظت و نظارت و تابع "دفاع" پنج کشیده شده است.


اخبار مرتبط