Search

صفحه اصلی > اخبار > محتوای
باید لوازم وسایل نقلیه را بگیرد
Aug 07, 2018

در سرعت بالا، نگرانی بیشتر این است که فشار تایر برای خنک کردن تایر، مجموعه ی اضافی تنظیم توربو، مجموعه کامل ابزار حرفه ای حتی اگر راننده زن نگران نباشد، بسیار پایین است.


سخت ترین چیز در جاده یک تایر ناگهانی و بدون نگهداری در اطراف است! در این زمان، دستگاه اتوماتیک تعمیر تایر خود را اولین سرباز کمک اضطراری خود را، دو دقیقه سریع گاز ناپیوسته است.


تایر برای ماشین بسیار مهم است، به ویژه در پوشیدن تایر، تصادفات رانندگی آسان است، در این حال ما باید با یک پمپ هوا عملیاتی رانندگی کنیم. منابع انرژی


اخبار مرتبط